Governing Body

  • Mnr. J. van Rensburg (Voorsitter) 
  • Mnr. M. Pienaar (Onder-Voorsitter)
  • Mnr. H. Van den Berg (Skoolhoof)
  • Mnr. G. Oosthuizen (Adjunkhoof ISF) 
  • Mev. D. Tomas (Sekretaresse)
  • Mnr. M. Petersen
  • Mnr. D. van Schalkwyk (Finansies)
  • Mev. Y. Pienaar
  • Mev. A. Bester